Opdrachten Archive

8 mrt 2016

Heeft de gemeente Haren zelfstandig een toekomst? Een verkenning

Begin januari heeft de gemeente Haren aan B&A de opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar de zelfstandigheid van de gemeente. B&A heeft mij gevraagd om een bijdrage te leveren in deze opdracht samen met hun
9 feb 2016

De lokale economie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de nieuwe Europese aanbestedingswetgeving

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een participatie- en informatiebijeenkomst gehouden over het nieuwe inkoopbeleid in wording voor alle geïnteresseerden, met een accent op ondernemers, binnen en buiten de gemeente (klik hier voor een link naar de gemeentelijke
7 okt 2015

Wijkteams en vrijwilligersorganisaties: een stand van zaken

Eind september heb ik voor Humanitas een bijdrage geleverd aan een themabijeenkomst over wijkteams en de afdelingen van Humanitas in Gelderland en Overijssel. De wijkteams hebben in het afgelopen half jaar hun plek in het gemeentelijke sociale
16 jun 2015

Ministerie van VWS: Pilots voorkomen financiële uitbuiting van ouderen

In maart 2011 heeft de staatssecretaris van VWS, samen met de minister van Veiligheid en Justitie, het Actieplan Ouderen in veilige handen aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit plan bevat een aantal acties om ouderenmishandeling te voorkomen
6 jun 2015

Gemeente Brummen: Kwartiermaker sociale wijkteam

Kort voor het zomerreces van 2014 had de gemeenteraad van Brummen de notitie lokale structuur (klik hier voor de notitie) vastgesteld als concretisering van het 3D-beleidskader. De gemeente zette in deze stukken in op een breed sociaal wijkteam,
30 nov 2014

Gemeente Raalte: contractering begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, vervoer

De gemeente Raalte wilde via een zachte landing de continuïteit van zorg voor de burgers van Raalte in 2015 en 2016 realiseren en daartoe een overeenkomst aangaan met in ieder geval acht aanbieders van begeleiding, dagbesteding, kortdurend
19 nov 2014

Gemeente Zwolle: bestuurlijk aanbesteden diensten in en aan huis

De gemeente Zwolle besloot in juli 2014 om de begeleiding en huishoudelijke hulp – onder de noemer diensten in en aan huis – te contracteren met bestuurlijk aanbesteden (klik hier voor de aankondiging en de overeenkomsten). Continuïteit
15 nov 2014

Gemeenten Súdwest-Fryslân, De Friese Meren en Littenseradiel: bestuurlijk aanbesteden wmo, jeugd, participatie en schuldhulpverlening

De gemeenten Súdwest-Fryslân, De Friese Meren en Littenseradiel besloten in het voorjaar van 2014 de handen ineen te slaan bij de contractering van dienstverlening op het gebied van de Wmo 2015, jeugd, participatie en schuldhulpverlening. De inwoners
3 apr 2014

Een zwaargewicht op de sociaal-economische portefeuille. Uit: Binnenlands Bestuur

Een artikel uit Binnenlands Bestuur. Ook te vinden op www.binnenlandsbestuur.nl, klik hier. U heeft de inbedding van de decentralisaties goed in de steigers staan. U heeft als gemeente uw ambitie scherp voor ogen: doelen, werkwijze, financiën. En
1 okt 2013

Gemeente Zwolle: maatschappelijk aanbesteden dagactivering dak- en thuislozen

De wens van de gemeente Zwolle was per 1-1-2014 te zijn gekomen tot een andere vorm van dagbesteding voor dak- en thuislozen met een meer activerend karakter tegen een fors lagere subsidiebijdrage van de gemeente. De gemeente